Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Medal „Bravium” dla Elż­biety Wojciechowskiej

Z okazji 83 urodzin ks. kard. Józefa Glempa, Mistrzyni Świata i Pol­ski w Nor­dic Wal­king Elż­bieta Woj­ciechow­ska, otrzymała w uznaniu swoich osiągnięć spor­towych medal „Bravium” za szlachet­ność przy wyczynie. Wzorem ubiegłych lat, w Teatrze Miej­skim w Ino­wrocławiu, odbyła się uroczysta Gala z okazji urodzin J.E. ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Seniora, na której uhonorowano wybitne osobisto­ści z naszego regionu. W imieniu ks. kard. Józefa Glempa, medal „Bravium” wręczył naszej Mistrzyni ks. infułat Jerzy Stefański.

- Jestem ogrom­nie zaszczycona, że otrzymałam ten piękny medal. To bar­dzo szczególne wyróż­nienie. Jest to dla mnie wyjąt­kowa chwila, za co z głębi serca ser­decz­nie dziękuję – powiedziała do zgromadzonych gości Elż­bieta Wojciechowska.

Kan­dydaturę Elż­biety Woj­ciechow­skiej do uhonorowania medalem „Bravium” przez J.E. ks. kard. Józefa Glempa, zgłosił Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal. Pod­czas uroczysto­ści wręczono statuetkę „Ku chwale”, którą otrzymał prof. Antoni Pruszewicz za zasługi dla roz­woju medycyny, dyplomy honorowe „Amicus Cuiaviae” otrzymali: regionalista Piotr Strachanow­ski za upo­wszech­nianie dziejów Kujaw oraz Tade­usz Tulibacki za utrwalanie pamięci osób związanych z Kujawami. Wyróż­nienia ode­brali rów­nież laureaci II Ogól­nopol­skiego Kon­kursu Artystycz­nego „Ku chwale ducha”.

Prze­stawiamy krótką fotorelację z Gali

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD