Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Można wypożyczać kajaki

Od 11 czerwca nad Jeziorem Pakoskim w m. Jan­kowo można wypożyczać kajaki i rowery wodne.

Wypożyczal­nia sprzętu wod­nego czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00, a w soboty, nie­dziele i święta w godzinach od 10.00 do 20.00, przy czym ostat­nią godziną wypożyczenia jest godz. 19.00. Koszt wynajęcia kajaka lub rowerka wod­nego wynosi 5 zł za godzinę.

P1300600