Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Odpust ku czci Znalezienia Krzyża Świętego na Wzgórzu Kalwaryjskim

W dniu dzisiej­szym prze­żywaliśmy Odpust ku czci Znalezienia Krzyża Świętego.

Z tej okazji na Wzgórzu Kal­waryj­skim została odprawiona o godz. 12.00 uroczysta suma odpustowa, której prze­wod­niczył i słowo Boże wygłosił dyrek­tor Wydziału Dusz­paster­skiego Kurii w Gnieź­nie ks. dr Jakub Dębiec.

Po Mszy Świętej odbyła się biesiada fran­cisz­kań­ska, pod­czas której gośćmi specjal­nymi byli — zespół ze Śląska Brygida i Robert Łukow­scy oraz prezen­ter TVS i Radia Silesia Andrzej Miś. Tradycyj­nie, jak co roku ojcowie Fran­cisz­kanie przy­gotowali poczęstunek — można skosz­tować było żurku, grochówki, kieł­baski z grilla, pierogów i słodkości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD