Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Pakoski ORLIK otwarty!

W dniu 26.11.2008 r. o godz. 10:00 roz­poczęto uroczyste otwar­cie kom­pleksu boisk spor­towych w ramach projektu ORLIK 2012. W uroczysto­ści udział wzięli m.in. przed­stawiciele ministerialni, Sejmu RP, Urzędu Wojewódz­kiego, Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz przed­stawiciele samorządu lokalnego.
orlik_otw1
orlik_otw2
orlik_otw3
orlik_otw4
orlik_otw5
orlik_otw6
orlik_otw7

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD