Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Poszukiwali pozostało­ści czasów piastow­skich w Pakości

Słoneczna pogoda towarzyszyła zawod­nikom star­tującym w Grze Historyczno-​Krajoznawczej „Śladami Piastów” w Pakości.

Ile lat minęło od nadania praw miej­skich Pako­ści przez Kazimierza Wiel­kiego, z jakiej strony daw­nej wieży zam­kowej znaj­duje się zamurowane okno gotyc­kie i otwory po ciągadłach mostu zwodzonego, oraz ile stóp śre­dniowiecz­nych miał obwód murów pakoskiego zamku, to tylko nie­które z zadań z którymi zmierzyli się uczest­nicy zawodów.

ladami
Przed­stawiamy krótką fotorelację z imprezy.