Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Powrót w wiel­kim stylu

Na początku paź­dzier­nika w austriac­kim Fer­lach roz­grywały się Mistrzostwa Europy w pół­maratonie Nor­dic Wal­king – European Cham­pion­ship, pod­czas których roze­grane zostały rów­nież zawody zaliczane do klasyfikacji general­nej Pucharu Europy — European Nor­dic Wal­king Cup 10 km.

Po pięciolet­niej prze­rwie w uprawianiu sportu w zawodach tych wystar­towała miesz­kanka Pako­ści p. Elż­bieta Woj­ciechow­ska, która wywal­czyła tytuł Mistrzyni Europy zarówno w pół­maratonie jak i zawodach na 10 km!

Warto przy­po­mnieć, że Pani Elż­bieta ma już na swoim kon­cie mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, dwukrotne mistrzostwo Pol­ski oraz rekord świata w 12-​godzinnym mar­szu z kijkami.

Ser­decz­nie gratulujemy!

Zdjęcia: Katarzyna Maron­del /​www​.Festiwal​Biegow​.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD