Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Makieta Kal­warii Pakoskiej na ukończeniu

W Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11 dobiegają prace nad makietą Kal­warii. Wszyst­kie kapliczki zostały zbudowane przez miesz­kańca Pako­ści p. Syl­westra Koń­czala, natomiast modelowaniem terenu i zagospodarowaniem prze­strzeni zajął się Ryszard Hulisz z Bar­cina. Już nie­długo będzie można oglądać dzieło ich rąk. Przed­stawiamy kilka zdjęć z postępu prac w Centrum.

Czytaj więcej: Makieta Kal­warii Pakoskiej na ukoń­czeniu

Nowy plac zabaw w naszej gminie

W sobotę, 18 sierp­nia br. w Wielowsi został oddany do użytku nowy plac zabaw dla dzieci. Plac powstał dzięki środ­kom Fun­duszu Sołec­kiego, przy wspar­ciu Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości.

Czytaj więcej: Nowy plac zabaw w naszej gminie

Finał Dni Pakości

Dni Pako­ści 2012 zakoń­czyły się kon­cer­tami na stadionie miej­skim. Wśród wykonaw­ców na scenie pojawiły się zespoły Rag­gafaya oraz HEY z Kasią Nosow­ską.

Czytaj więcej: Finał Dni Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD