Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Nowy plac zabaw w naszej gminie

W sobotę, 18 sierp­nia br. w Wielowsi został oddany do użytku nowy plac zabaw dla dzieci. Plac powstał dzięki środ­kom Fun­duszu Sołec­kiego, przy wspar­ciu Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości.

Czytaj więcej: Nowy plac zabaw w naszej gminie

Finał Dni Pakości

Dni Pako­ści 2012 zakoń­czyły się kon­cer­tami na stadionie miej­skim. Wśród wykonaw­ców na scenie pojawiły się zespoły Rag­gafaya oraz HEY z Kasią Nosow­ską.

Czytaj więcej: Finał Dni Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD