Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Galeria Pucharu Nor­dic Wal­king w Pakości

Pod­czas tegorocz­nych „Dni Pako­ści” w dniu 9 lipca, przy wspaniałej pogodzie i dużej ilo­ści uczest­ników odbyły się zawody Pucharu Nor­dic Wal­king. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Czytaj więcej: Galeria Pucharu Nor­dic Wal­king w Pako­ści

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści tuż tuż…

Już 9 lipca br. w Pako­ści odbędą się Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w ramach promocji projektu: Utworzenie parku kul­turowego „Kal­waria Pakoska” jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk.. W zawodach swój udział zapowiedzieli zawod­nicy z całego kraju. Przy­pominamy, że biuro zawodów mie­ścić się będzie w budynku Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści przy ul. Błonie 2.

Prezen­tujemy mapę trasy zawodów.

Czytaj więcej: Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści tuż tuż…

Dni Pako­ści 2011

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pakości

Dnia 8 czerwca br. kolejny raz gościli w Pako­ści przed­stawiciele Pol­skiej Federacji Nor­dic Wal­king. Owocem tej wizyty było pod­pisanie umowy dotyczącej organizacji zawodów w cyklu Pucharu Pol­ski Nor­dic Walking.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD