Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Złota Skiba zostaje w Wielowsi

W minioną sobotę, 12 maja 2012r., na boisku w Wielowsi odbył się II Tur­niej Wsi o Złotą Skibę. Otwar­cia imprezy, której organizatorem było Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś dokonał Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal. W spo­tkaniu wzięły udział sołec­twa: Dziar­nowo, Kościelec, Ludkowo-​Mielno-​Wojdal, Ludwiniec, Łącko, Radłowo, Rycerzewko, Rycerzewo oraz Wielowieś. Po zaciętej walce, na którą składało się kilka ciekawych kon­kuren­cji, np. rzut broną na odległość, czy też wbijanie gwoź­dzi na czas, główną nagrodę tur­nieju zdobyło sołec­two Wielowieś, wyprzedzając w klasyfikacji koń­cowej Lud­kowo, Łącko i Radłowo.

Czytaj więcej: Złota Skiba zostaje w Wielowsi

Utrud­nienia na Kalwarii…

Infor­mujemy, że w związku z pracami na Wzgórzu Kal­waryj­skim, przy kościele pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej występują duże utrud­nienia dla ruchu pieszego i samo­chodowego. Dotyczą one szczegól­nie doj­ścia do kościoła oraz par­kingu przy ul. Barcińskiej.

Czytaj więcej: Utrud­nienia na Kal­warii…

Galeria Pucharu Nor­dic Wal­king w Pakości

Pod­czas tegorocz­nych „Dni Pako­ści” w dniu 9 lipca, przy wspaniałej pogodzie i dużej ilo­ści uczest­ników odbyły się zawody Pucharu Nor­dic Wal­king. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Czytaj więcej: Galeria Pucharu Nor­dic Wal­king w Pako­ści

Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści tuż tuż…

Już 9 lipca br. w Pako­ści odbędą się Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w ramach promocji projektu: Utworzenie parku kul­turowego „Kal­waria Pakoska” jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk.. W zawodach swój udział zapowiedzieli zawod­nicy z całego kraju. Przy­pominamy, że biuro zawodów mie­ścić się będzie w budynku Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści przy ul. Błonie 2.

Prezen­tujemy mapę trasy zawodów.

Czytaj więcej: Zawody Pucharu Pol­ski Nor­dic Wal­king w Pako­ści tuż tuż…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD