Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Miesz­kanka Pako­ści została mistrzynią Pol­ski oraz wicemistrzynią świata w nor­dic walking!

W ostatni week­end sierp­nia w Gnieź­nie odbyły się I Mistrzostwa Pol­ski w Nor­dic Wal­king. Nie­zmier­nie miło nam, iż w kategorii kobiet na dystan­sie 20km tytuł mistrzyni Pol­ski zdobyła miesz­kanka Pako­ści — Elż­bieta Woj­ciechow­ska, która 12 września reprezen­towała Pol­skę na mistrzostwach świata w Austrii gdzie zdobyła II miejsce.

Mistrzyni Pol­ski i wicemistrzyni świata ser­decz­nie gratulujemy i życzymy dal­szych sukcesów!

Plac zabaw z praw­dziwego zdarzenia.

W dniu 29 sierp­nia 2009 r. oficjal­nie otwarto profesjonalny plac zabaw dla dzieci przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści. Urządzenia zabawowe oraz sam plac są cer­tyfikowane, speł­niają wymogi Pol­skiej Normy PN-​EN 11761 co gwaran­tuje spo­kojny i bez­pieczny pobyt naszych milusiń­skich w „krainie zabawy”.

Czytaj więcej: Plac zabaw z praw­dziwego zdarzenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć z Dożynek Gminnych

zobacz…

OSP Pakość mistrzem wojewódz­twa w piłce nożnej !

W dniu 28 lutego 2009 roku sobota w hali spor­towej w Gąsawie odbył się V Wojewódzki Tur­niej Halowej Piłki Noż­nej Drużyn Ochot­niczych Straży Pożar­nych. Zawody roz­poczęły się o godzinie 10:00, a udział w nich wzięło 13 zespołów z całego wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.
Ochot­nicza Straż Pożarna z Pako­ści reprezen­towała powiat Ino­wrocław­ski. W składzie drużyny znaleźli się następujący zawod­nicy: Rafał Kubiak, Łukasz Kubiak, Mate­usz Paciorek, Hubert Grupa, Mariusz Lewan­dow­ski, Mikołaj Bed­narek, Mar­cin Dąbrow­ski, Kamil Ojczenasz i Andrzej Idziaszek.

Zapraszamy na stronę inter­netową Kal­warii Pakoskiej

Zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej strony inter­netowej Kal­warii Pakoskiej, na której znaleźć można wszyst­kie aktual­no­ści nt. renowacji Kal­warii, odbywających się wydarzeń oraz galerii zdjęć. zobacz…
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD