Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Week­end na Szlaku Piastowskim

Zapraszamy miesz­kań­ców oraz turystów do wzięcia udziału w imprezie „Week­end na Szlaku Piastow­skim”, która odbędzie się 2224.06.2018.

Czytaj więcej: Week­end na Szlaku Piastow­skim

Promujmy razem Szlak Piastowski

Z kamerą wśród Piastów” taką nazwę ma kon­kurs dla młodzieży szkol­nej, który organizuje Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Zapraszamy do nad­syłania zgłoszeń.

Czytaj więcej: Promujmy razem Szlak Piastow­ski

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD