Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Pakoski ORLIK otwarty!

W dniu 26.11.2008 r. o godz. 10:00 roz­poczęto uroczyste otwar­cie kom­pleksu boisk spor­towych w ramach projektu ORLIK 2012. W uroczysto­ści udział wzięli m.in. przed­stawiciele ministerialni, Sejmu RP, Urzędu Wojewódz­kiego, Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz przed­stawiciele samorządu lokalnego.

Czytaj więcej: Pakoski ORLIK otwarty!

Orlik na ukończeniu

Kom­pleks spor­towy ORLIK realizowany przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści już na ukoń­czeniu. Widać na obecną chwilę zaplecze socjalne, pił­kochwyty oraz dwa boiska z oznaczonymi liniami.

Czytaj więcej: Orlik na ukoń­czeniu

Kwestowali na rzecz Kal­warii Pakoskiej

W dniu Wszyst­kich Świętych przed pakoskim cmen­tarzem kwestowano na rzecz Kal­warii Pakoskiej. Dzięki hoj­no­ści spo­łeczeń­stwa uzbierano pokaźną kwotę 13.830 za co wszyst­kim ser­decz­nie dziękujemy w imieniu kwestujących oraz Fun­dacji „Kal­waria Pakoska”.

Czytaj więcej: Kwestowali na rzecz Kal­warii Pakoskiej

Dni Pako­ści udane!

Dopisała pogoda, publicz­ność i wykonawcy. Tak w kilku słowach zaczynamy relację z Dni Pako­ści, które na długo pozostaną w naszej pamięci jako jedne z naj­bar­dziej udanych. Dzięki wspaniałej organizatorce — P. Bar­barze Szat­kow­skiej dyr. Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, współ­udziale spon­sorów i wielu innych osób miały miej­sce kon­certy wielu zespołów a na zakoń­czenie gwiazdy pol­skiej sceny roc­kowej — zespołu WILKI.

Czytaj więcej: Dni Pako­ści udane!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD