Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Kwestowali na rzecz Kal­warii Pakoskiej

W dniu Wszyst­kich Świętych przed pakoskim cmen­tarzem kwestowano na rzecz Kal­warii Pakoskiej. Dzięki hoj­no­ści spo­łeczeń­stwa uzbierano pokaźną kwotę 13.830 za co wszyst­kim ser­decz­nie dziękujemy w imieniu kwestujących oraz Fun­dacji „Kal­waria Pakoska”.

Czytaj więcej: Kwestowali na rzecz Kal­warii Pakoskiej

Dni Pako­ści udane!

Dopisała pogoda, publicz­ność i wykonawcy. Tak w kilku słowach zaczynamy relację z Dni Pako­ści, które na długo pozostaną w naszej pamięci jako jedne z naj­bar­dziej udanych. Dzięki wspaniałej organizatorce — P. Bar­barze Szat­kow­skiej dyr. Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, współ­udziale spon­sorów i wielu innych osób miały miej­sce kon­certy wielu zespołów a na zakoń­czenie gwiazdy pol­skiej sceny roc­kowej — zespołu WILKI.

Czytaj więcej: Dni Pako­ści udane!

Biesiada na koniec lata w Pakości.

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza w dniach 26 i 27 sierp­nia na plenerowe imprezy z okazji zakoń­czenia okresu wakacyjnego.

Czytaj więcej: Biesiada na koniec lata w Pako­ści.

Dni Pako­ści — aura nie jest najważniejsza!

Tegoroczne Dni Pako­ści pogodne wyłącz­nie za sprawą gwiazd wiel­kiego for­matu i wspaniałego zaan­gażowania miesz­kań­ców oraz gości, którzy pomimo często padającego desz­czu tłum­nie przy­byli i bawili się na imprezach z okazji dni naszego miasta.

Czytaj więcej: Dni Pako­ści — aura nie jest naj­waż­niej­sza!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD