Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Wielki sport dla najmłodszych

Po 5 let­niej prze­rwie na sali spor­towej gim­nazjum znowu dominuje koszykówka i ligowe roz­grywki na szczeblu wojewódz­kim w wykonaniu naj­młod­szych koszykarzy trenowanych przez Mariusza Lewandowskiego.

Czytaj więcej: Wielki sport dla naj­młod­szych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD