Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Święto Flagi na rowerze

49 osób dorosłych i dzieci, w tym 14 rodzin, uczest­niczyło 2 maja br. w II Rodzin­nym Raj­dzie Rowerowym z okazji Dnia Flagi. Impreza odbyła się po raz kolejny w Parku Kul­turowym Kal­waria Pakoska, a organizatorem było Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Czytaj więcej: Święto Flagi na rowerze

Udana impreza majowa nad jeziorem Pakoskim

Zawody w siat­kówce plażowej, rejsy jach­tami oraz łodzią straży pożar­nej, kajaki i rowery wodne, pokazy ratow­nic­twa w wykonaniu ludzi i psów, a na koniec ognisko z kieł­baskami przy­ciągnęły 1 maja br. na pakoską plażę kil­kaset osób.

Czytaj więcej: Udana impreza majowa nad jeziorem Pakoskim

Koza zawitała do Pakości”

Zgod­nie z tradycją prak­tykowaną do dziś na Kujawach, pod koniec kar­nawału pojawia się barwny korowód prze­bierań­ców. Wedle zwyczaju w orszaku znaj­duje się para młoda, koza, bocian, niedź­wiedź, baba i dziad oraz inni prze­bierańcy. Do naszej gminy „koza” zawitała 4 marca 2014r.

Czytaj więcej: „Koza zawitała do Pako­ści”

Wir­tualny spacer

Zapraszamy do obej­rzenia wir­tual­nego spaceru po Gminie Pakość opracowanego w ramach człon­kostwa w Lokal­nej Grupie Działania „Czar­noziem na Soli”

Czytaj więcej: Wir­tualny spacer

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD