Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2021

Infor­mujemy, że w dniach 1921 paź­dzier­nika br. Pol­ska Spółka Gazow­nic­twa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy prze­prowadzi na terenie miasta i gminy Pakość akcję prze­wonienia gazu ziem­nego „JESIEŃ 2021″, która ma na celu wykrycie i usunięcie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci roz­dziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budynkach.

Wykryte nie­szczel­no­ści na gazowej sieci roz­dziel­czej do kurka głów­nego i przy gazomier­zach usuwane będą przez pracow­ników PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

pdfPismo infor­mujące o akcji 321.79 KB

pdfPismo szczegółowe925.33 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD