Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Apel Pań­stowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Inowrocławiu

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, wzrastającą liczbą zakażeń SARS-​Cov-​2, w trosce o bez­pieczeń­stwo zdrowotne miesz­kań­ców prze­syła apel skierowany do miesz­kań­ców powiatu inowrocławskiego.

Treść apelu122.46 KB