Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kierowco uważaj — nastąpiła zmiana organizacji ruchu!

W celu zapobiegania kolizjom drogo­wym i polep­szenia bez­pieczeń­stwa w ruchu drogo­wym, na zlecenie Gminy Pakość nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na całym odcinku drogi gmin­nej od drogi wojewódz­kiej nr 251 do drogi wojewódz­kiej nr 255 oraz na ulicach Polna, Lesz­czyń­skiego, Han­kiewicza, Radłow­ska, Kwiatowa, Krótka.

W dniu wczoraj­szym w godzinach wieczor­nych na skrzyżowaniach ulic Cmentarna/​Mikołaja i Mikołaja/​Mogileńska namalowano znaki poziome i zain­stalowano aktywne znaki pionowe „B20-​stop”, natomiast kilka dni wcześniej na dojaz­dach do skrzyżowań zamon­towane zostały wyspowe progi zwal­niające. Ponadto pojawiły się między innymi znaki „A7 – ustąp pierw­szeń­stwa przejazdu”, „B35 – zakaz postoju”, „B2 – zakaz wjazdu”, „B33 – ograniczenie pręd­ko­ści”, „D1 – droga z pierw­szeń­stwem”, „D3 – droga jed­nokierun­kowa”, „D6 – przej­ście dla pieszych”, „B4 – zakaz wjazdu motocykli”, „B22 – zakaz skrętu w prawo”, poziome znaki „B20 – stop” na wyjaz­dach z dróg pod­porząd­kowanych i wiele innych. Na osiedlu Mogileń­skim wprowadzona została strefa ruchu. Łącz­nie usytuowanych zostało około 170 znaków!

Poprawa bez­pieczeń­stwa na tym odcinku drogi oraz na ulicach przy­ległych kosz­towała około 41 tysięcy złotych.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD