Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nie zmar­nuj swojego życia — spo­tkania z młodzieżą

nie zmarnuj swojego zycia