Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Dla zwięk­szenia bez­pieczeń­stwa ruchu drogo­wego na skrzyżowaniu drogi wojewódz­kiej nr 251 i ulicy Cmen­tar­nej pojawił się aktywny znak „A7 ustąp pierw­szeń­stwa”.
Dodat­kowe oznakowanie stało się pilne i konieczne ze względu na częste zdarzenia drogowe.

IMG 0079

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD