Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Przy­mowanie wniosków na świadczenia

Infor­mujemy, że Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, od 1 sierp­nia przyj­muje w for­mie tradycyj­nej tj. papierowej wnioski na świad­czenia: Dobry Start, Rodzinne, Fun­dusz Alimen­tacyjny, w punk­cie Obsługi Klienta.

Poniedziałek, środa, czwar­tek, piątek — od 9.00 do 12.00,
Wtorek — od 12.00 do 15.30.

Jed­nocześnie zachęcamy, by z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wnioski na ww. świad­czenia składać w for­mie elek­tronicz­nej. Wszel­kich infor­macji dotyczących ww. świad­czeń udziela Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14, lub telefonicz­nie (52) 35181-​37.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD