Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Wojewódz­two Kujawsko-​Pomorskie oraz Bur­mistrz Pako­ści wspól­nie realizują program zdrowotny pod nazwą „Program profilak­tyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w opar­ciu o szczepienia prze­ciwko pneumokokom w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Mając na uwadze ochronę dzieci przed cięż­kimi zakażeniami, zapraszam rodziców i dzieci w wieku od 24miesiąca życia do 36 miesiąca życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką prze­ciw pneumokokom, a są miesz­kań­cami naszej gminy do skorzystania z oferty w ramach powyż­szego Programu.

Czytaj więcej: Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

28 kwietnia br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości odbyło się spotkanie w ramach projektu „Rodzina 500 plus”, w których udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści – Wiesław Kończal,zastępca Bur­mistrza – Szymon Łep­ski oraz Kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy – Mariusz Jarzynow­ski, Wojewoda Kujawsko-​Pomorski – Mikołaj Bog­danowicz, Dyrek­tor Wydziału Polityki Spo­łecz­nej Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego – Dorota Hass.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

Reak­tywacja Koła Diabetyków w Pakości

Warsz­taty dla diabetyków, akcje proz­drowotne, wykłady na temat cukrzycy oraz wiele innych.… Po 8-​letniej prze­rwie Koło Diabetyków w Pako­ści zostało reak­tywowane. W ubiegłą sobotę w Klubie Jubilat odbyło się oficjalne powołanie koła.

Czytaj więcej: Reak­tywacja Koła Diabetyków w Pako­ści

Władze Pako­ści inwestują w bez­pieczeń­stwo i dzięki temu będzie więcej służb patrolowych na terenie Pako­ści i gminy

Dziś tj. 24.02 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści Bur­mistrz Pan Wiesław Koń­czal spo­tkał się z Komen­dan­tem Powiatowym Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mirosławem Elsz­kow­skim.

Czytaj więcej: Władze Pako­ści inwestują w bez­pieczeń­stwo i dzięki temu będzie więcej służb patrolowych na terenie…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD