Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Zaproszenie do świetlicy „Przystań”

Osoby samotne i nie­peł­nosprawne zachęcamy do skorzystania ze świetlicy „Przy­stań” w Pakości.

PLAKAT 1