Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dni Pola 2020

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 2023 czerwca br. Głów­nym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezen­tacja dorobku pol­skiej hodowli roślin oraz osiągnięć instytutów naukowych, uczelni i pod­miotów obsługujących rolników.

Wydarzenie to ma na celu rów­nież integrację pol­skiej branży nasien­nej, otwieranie pol­skiego rynku na świat, trans­fer wiedzy i tech­nologii do producen­tów rol­nych oraz wzrost samooceny uczest­ników branży i jej partnerów.

Pełna oferta na stronie dnipola​.kpodr​.pl

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD