Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Trwa spis rolny — pozostał tylko miesiąc na spisanie gospodarstwa

Spis rolny roz­począł się we wrześniu i potrwa do końca listopada. W gminie Pakość na chwilę obecną spisało się 80 proc. gospodarstw.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń zwraca się do rol­ników, którzy jesz­cze nie spisali swojego gospodar­stwa o mobilizację oraz zachęca do samospisu przez inter­net: https://​spisrolny​.gov​.pl/ lub telefon: rach­mistrz spisowy tel. 501 333 683, gminny koor­dynator tel. (52) 566 60 87, sekretariat tel. (52) 566 60 72.

Przy­pomina rów­nież, iż w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zostało przy­gotowane specjalne stanowisko kom­puterowe dla osób nie­po­siadających dostępu do inter­netu. Stanowisko to jest przy­stosowane dla osób niepełnosprawnych.

obowizek spisowy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD