Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Będa nowe odcinki sieci wodociągowej

Już nie­długo roz­poczną się prace związane z budową sieci wodociągowej w Gminie Pakość.

W drodze prze­targu nieograniczonego wyłoniono wykonaw­ców na budowę czterech odcin­ków sieci wodociągowej:

- część 1: odcinek sieci wodociągowej w m. Radłowo gm. Pakość (dz. nr 201/​10) oraz m. Pakość (dz. nr 381)– zadanie zostało podzielone na etapy. Część dot. wykonania odcinka sieci wodociągowej Ø 110 długo­ści 210,00 m i Ø 90 długo­ści 4,5 m. W 2018 roku został wykonany odcinek sieci wodociągowej długo­ści 65,00 m. Wykonawcą tego odcinka będzie Zakład Instalacji Budow­lanych Adam Kalin­ski, Marian Kalin­ski s.c., z Ino­wrocławia. Koszt wykonania zadania — 16000,00 zł;

- część 2: odcinek sieci wodociągowej w m. Pakość (prze­dłużenie ul. Krót­kiej — dz. nr 131/​8, 416/​27, 416/​22, 416/​9, 416/​10, 120) o śred­nicy Ø 110 długo­ści 591,10 m i śred­nicy Ø 90 długo­ści 4,5 m (rury PVC). Wykonawcą tego odcinka będzie Zakład Instalacji Budow­lanych Adam Kalin­ski, Marian Kalin­ski s.c., z Ino­wrocławia. Koszt wykonania zadania — 46000,00 zł;

- część 3: odcinek sieci wodociągowej w m. Jan­kowo, gm. Pakość (dz. nr 40/​1, 42/​23, 42/​24) o śred­nicy Ø 110 długo­ści 619,10 m (rury PVC) i śred­nicy Ø 90 długo­ści 10,10 m. Wykonawcą tego odcinka będzie Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych z Pako­ści. Koszt wykonania zadania — 39434,29 zł;

- część 4: odcinek sieci wodociągowej w m. Mielno, gm. Pakość (dz. nr 38/​5) o śred­nicy Ø 110 długo­ści 293,00 m. Wykonawcą tego zadania będzie Zakład Instalacji Budow­lanych Adam Kalin­ski, Marian Kalin­ski z Ino­wrocławia. Koszt wykonania zadania — 20000,00 zł.

IMG 2437

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD