Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Budowa zatoczki autobusowej.

Na pakoskim osiedlu ku koń­cowi zbliża się budowa zatoczki autobusowej dla miesz­kań­ców korzystających z prze­wozów firmy MATBUD.

Zagospodarowano do tego celu teren po byłym osad­niku Inhoffa, sąsiadujący z dotych­czasowym miej­scem zatrzymywania się autobusów lecz zapew­niającym więk­sze pole manew­rowe co na pewno poprawi bez­pieczeń­stwo podróżujących i miesz­kań­ców okolicz­nych bloków mieszkalnych.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD