Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Program Czyste Powietrze 2.0

Infor­mujemy, iż z dniem 15 maja Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu uruchomił nową wer­sję Programu Czyste Powietrze.

Zmiany są efek­tem prowadzonych od kilku miesięcy kon­sul­tacji, ustaleń i analiz dotych­czasowego wdrażania Programu, wprowadzenie ich wynika z potrzeby inten­syfikacji realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefek­tyw­nych źródeł ciepła na niskoemisyjne.

Zachęcamy Pań­stwa do zapoznania się z nowymi zasadami Programu.

WFOiGW w Toruniu

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD