Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Prze­rwa w dostawie wody

Z uwagi na awarię głów­nego prze­wodu wodociągowego we wsi Kościelec i okolicz­nych wsiach wystąpi prze­rwa w dostawie wody. Służby Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych już pracują nad przy­wróceniem peł­nej spraw­no­ści sieci.

W trosce o środowisko — honorowy patronat Burmistrza

W trosce o środowisko Bur­mistrz Pako­ści objął patronatem zbliżające się spo­tkania w sprawie programu „Czyste Powietrze”.

Miesz­kasz w Pako­ści lub okolicy? Chcesz skorzystać z dofinan­sowania na ter­momoder­nizację i ogrzewanie? Nie wiesz na jaką pomoc od rządu możesz liczyć? Przyjdź na bez­płatne spo­tkanie z przed­stawicielami Fun­dacji CzystePowietrze pod­czas, którego m.in.:

Czytaj więcej: W trosce o środowisko — honorowy patronat Bur­mistrza

Strefy ochronne ujęć wody

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego dotyczącego stref ochron­nych ujęć wody.

Czytaj więcej: Strefy ochronne ujęć wody

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD