Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowo posadzone drzewka zniszczone

13 sztuk nowo posadzonych drzew (brzóz) rosnących wzdłuż drogi w Wielowsi zostało wyciętych w ostat­nich dniach przez nie­znanego sprawcę.

Czytaj więcej: Nowo posadzone drzewka znisz­czone

Zasady programu Czyste Powietrze

Zapraszamy Pań­stwa do zapoznania się z zasadami programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu.

Czytaj więcej: Zasady programu Czyste Powietrze

Planowane wyłączenie prądu

Enea Operator infor­muje o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 10 sierp­nia br. w godzinach od 8.30 do 13.30 dla rejonu ulic Polna, Mogileń­ska, Radłowska.

Od 1 lipca ruszył program Moja Woda

Zarząd Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu ogłosił od dnia 01.07.2020 r. nabór wniosków o dofinan­sowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 20202024.

Czytaj więcej: Od 1 lipca ruszył program Moja Woda

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD