Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Uwaga, silny wiatr!

Brak ener­gii elek­trycz­nej w Gminie Pakość spo­wodowany jest sil­nym wiatrem, który prze­szedł minionej nocy. Wszel­kie naprawy są usuwane sukcesywnie.

Wojewódz­kie Cen­trum Zarządzania Kryzysowego w Byd­gosz­czy infor­muje, że prognozowany jest silny wiatr – zagrożenie I stop­nia. Ostrzeżenie wydano na okres od godz. 10.00 dnia 22 paź­dzier­nika br. do godz. 20.00 dnia 22 paź­dzier­nika br. i dotyczy obszaru Powiatu Inowrocławskiego.

silny wiatr znak

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD