Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Uzyskaliśmy dotację na wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość

Uzyskaliśmy dotację na wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość.

Nasadzenia były realizowane na w Kościelcu, ul. Jan­kow­ska, ul. Mogileń­ska, ul. Bar­ciń­ska, Pakość plac Jor­danek, Wielowieś. Środki na ten cel uzyskano z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu to 6.032,0080%. Cel — wpłynie to pozytyw­nie na mikroklimat miasta, poprawę jako­ści powietrza oraz estetykę krajobrazu miasta i terenów wiej­skich.

W ramach realizacji zadania nasadzono:
2 szt. buków obręb Kościelec, 4 szt. brzozy brodaw­kowatej obręb 3, m. Pakość, 2 szt. robiny akacjowej umbraculifera obręb 3, m. Pakość, 7 szt. klonów pospolitych obręb Kościelec, 4 szt. sosen obręb 2, m. Pakość, 8 szt. buków obręb 2, m. Pakość, 7 szt. kasz­tanowca obręb 2, m. Pakość, 12 szt. lipy drob­nolist­nej pas drogowy drogi gmin­nej nr 150435C relacji Łącko – Wielowieś.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD