Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Żłobek w Pako­ści już otwarty

Zapraszamy rodziców nie mających pracy jak i pracujących do udziału w projek­cie współ­finan­sowanym z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Żłobek w Pako­ści już otwarty

Otwar­cie kuchni i stołówki szkolnej

Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego wzbogaciła się o nowoczesną, funk­cjonalną kuch­nię i stołówkę. Inwestycja doprowadziła do polep­szenia warun­ków przy­gotowywania i spo­żywania posił­ków przez uczniów w placówce. W dniu dzisiej­szym nastąpiło jej sym­boliczne otwarcie.

Czytaj więcej: Otwar­cie kuchni i stołówki szkol­nej

Wir­tualny spacer po szkole

Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Estow­skiego w Pako­ści zaprasza na wir­tualny spacer po placówce. Zobacz…

Uwaga feriowicze! Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu ma dla Was konkurs

Ino­wrocław­ska policja zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kon­kur­sie. Ułóż puz­zle i odpowiedz na pytania dotyczące spo­tów promujących zasady bez­pieczeń­stwa. Koniecz­nie weź udział, pochwal się swoją wiedzą i wygraj upo­minki, które ufun­dował Powiat Inowrocławski.

Czytaj więcej: Uwaga feriowicze! Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu ma dla Was kon­kurs

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD