Edukacja, opieka nad dzieckiem

Infor­macja dla rodziców wychowan­ków przed­szkoli i szkół podstawowych

Zapraszamy rodziców wychowan­ków przed­szkoli oraz uczniów szkół pod­stawowych z terenu miasta oraz gminy Pakość do zapoznania się z infor­macją odnośnie reformy oświaty.

Infor­macja Oświatowa