Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Gmina Pakość otrzymała wspar­cie finan­sowe w wysoko­ści 79 697,11 zł na remont kuchni i jadalni oraz doposażenie tych pomiesz­czeń w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści w ramach modułu 3 wielolet­niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wspar­cie finan­sowe zostanie prze­znaczone na remont kuchni i jadalni, który obej­mować będzie:
- w pomiesz­czeniu kuchen­nym — wymianę kafli, remont instalacji wodno-​kanalizacyjnej, remont instalacji elek­trycz­nej, wymianę oświetlenia, wymianę drzwi, mon­taż okapu z wyciągiem nad strefą obróbki ciepl­nej, czysz­czenie posadzki,
- w jadalni – wymianę drzwi, 4 szt. okien, wymianę posadzki, obicie ścian płytami karton-​gips, wymianę lamp i remont instalacji elek­trycz­nej,
- w magazynie towarowym – wymianę 4 szt. okien, wymianę drzwi i posadzki, remont instalacji elek­trycz­nej i lamp,
- w magazynie żyw­no­ści – wymianę drzwi.

Wszyst­kie pomiesz­czenia zostaną odmalowane.

Ponadto pomiesz­czenia te zostaną doposażone poprzez zakup m.in. zlewu dwukomorowego, stołu do otworem na odpady, stołu z basenem dwukomorowym, zlewu jed­nokomorowego do jajek, zmywarki, stołu do pracy z półką pod ścianę, stołu roboczego, szafki wiszącej, kuchni gazowo-​elektrycznej, garn­ków i naczyń, urządzenia do wyparzania jaj. Do magazynu żyw­no­ści zostanie zakupiona lodówko-​chłodziarka i regały.

Zgod­nie z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” Wnioskodawca musi wnieść wkład własny. W przy­padku Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego wynosi on 20 000,00 zł tj. 20,06 % cało­ści zadania.

posiek

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD