Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

Uprzej­mie infor­mujemy, iż uroczyste roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września br. wg. następującego harmonogramu:

Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści:
- godz. 9.00 – kl. V-​VIII,
- godz. 10.00 – kl. I-​IV.

Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści:
- dla uczniów wszyst­kich klas o godz. 9.00.

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu:
- dla uczniów wszyst­kich klas o godz. 9.00.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD