Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­poczęcie roku szkolnego

Przed­stawiamy infor­mację o ter­minach roz­poczęcia roku szkol­nego 2018/​2019, które odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. w poszczegól­nych szkołach:

  1. W Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści roz­poczęcie roku szkol­nego odbędzie się o godz. 9.00 dla klas V-​VIII, o godz. 10.00 dla klas I-​IV.
  2. W Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści roz­poczęcie roku szkol­nego odbędzie się o godz. 9.00 dla wszyst­kich klas szkoły pod­stawowej oraz klas gimnazjalnych.
  3. W Szkole Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu roz­poczęcie roku szkol­nego odbędzie się o godz. 9.00 dla wszyst­kich klas.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD