Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To pol­skie święto oświaty i szkol­nic­twa wyż­szego. Upamięt­nia ono rocz­nicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatow­skiego. Z tej okazji bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab składają naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Żłobek w Pako­ści już otwarty

Zapraszamy rodziców nie mających pracy jak i pracujących do udziału w projek­cie współ­finan­sowanym z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Żłobek w Pako­ści już otwarty

Otwar­cie kuchni i stołówki szkolnej

Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego wzbogaciła się o nowoczesną, funk­cjonalną kuch­nię i stołówkę. Inwestycja doprowadziła do polep­szenia warun­ków przy­gotowywania i spo­żywania posił­ków przez uczniów w placówce. W dniu dzisiej­szym nastąpiło jej sym­boliczne otwarcie.

Czytaj więcej: Otwar­cie kuchni i stołówki szkol­nej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD