Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Roz­kład jazdy autobusów szkolnych

Urząd Miej­ski w Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści aktualny roz­kład jazdy autobusów szkol­nych. Jed­nocześnie przy­pominamy, że z autobusów szkol­nych korzystać mogą wszyscy miesz­kańcy poprzez zakup biletu u kierowcy.

Czytaj więcej: Roz­kład jazdy autobusów szkol­nych

Orlik przy ul. Mogileń­skiej ponow­nie otwarty

W związku z usunięciem gniazda os znaj­dującego się na terenie obiektu ponow­nie otwarty jest Orlik przy ul. Mogileńskiej.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD