Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nowa pracow­nia kom­puterowa w Estkowskim

Europej­skie Stowarzyszenie PER­SPEK­TYWY oraz Rada Rodziców przy Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści dokonali prze­kazania na rzecz szkoły nowej pracowni komputerowej.

Czytaj więcej: Nowa pracow­nia kom­puterowa w Est­kow­skim

Uroczyste otwar­cie nowego przedszkola

27 sierp­nia to dzień szczególny dla władz samorządowych, dyrek­cji, nauczycieli, pracow­ników, dzieci i ich rodziców. To właśnie dziś nastąpiło oficjalne otwar­cie nowo wybudowanego Przed­szkola Miej­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Uroczyste otwar­cie nowego przed­szkola

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

Uprzej­mie infor­mujemy, iż uroczyste roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września br. wg. następującego harmonogramu:

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

185 lat kościelec­kiej szkoły

22 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu odbyły się uroczysto­ści związane ze 185 rocz­nicą powstania Szkoły Pod­stawowej oraz 20 rocz­nicą nadania jej imienia Armii Krajowej.

Czytaj więcej: 185 lat kościelec­kiej szkoły

Granice obwodów szkół podstawowych

Na pod­stawie uchwały nr IV/​28/​2019 z dn. 21 lutego 2019r. Radni Rady Miej­skiej w Pako­ści uchwalili granice obwodów publicz­nych szkół pod­stawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Granice obwodów szkół pod­stawowych

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD