Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia w szkołach pod­stawowych rozdane

W dniu dzisiej­szym w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.

Wzorem lat ubiegłych, bur­mistrz Wiesław Koń­czal przy­znał stypen­dia za wyniki w nauce uczniom, którzy uzyskali śred­nią ocen 5,00 i powyżej oraz co naj­mniej bar­dzo dobre zachowanie, a także uczniom którzy osiągnęli znaczące suk­cesy w sporcie.


Stypen­dia z rąk bur­mistrza w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu odebrali:

- Mał­gorzata Hen­sel, kl. IV,
- Anna Kal­czyń­ska, kl. IV,
- Cezary Łukow­ski, kl. IV,
- Marta Pliszka, kl. IV,
- Zuzanna Skrzyń­ska,
- Katarzyna Kosiada, kl. V,
- Jakub Her­mann, kl. V,
- Zofia Nawrocka, kl. V,
- Maria Alek­san­dra Batliń­ska, kl. VI,
- Julia Borowicz, kl. VI,
- Amelia Natalia Cieślak, kl. VI,
- Mar­tyna Saładyga, kl. VII,
- Maja Pliszka, kl. VII,
- Katarzyna Batliń­ska, kl. VII.

Natomiast w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści stypen­dia z rąk bur­mistrza otrzymali:

- Amelia Błażejew­ska, kl. IVa
- Amelia Grab­ska, kl. IVa,
- Julia Kar­bowiak, kl. IVa,
- Mar­tyna Pietrzak, kl. IVa,
- Weronika Skonieczna, kl. IVa,
- Wik­tora Sudoł, kl. IVa,
- Kac­per Woliń­ski, kl. IVa,
- Eliza Szczepań­ska, kl. IVb,
- Iga Mrocz­kow­ska, IVc,
- Mar­cel Jan­kowiak, kl. IVc,
- Bar­tosz Wołowiec, kl. IVc,
- Maja Jasnow­ska, kl. IVc,
- Wik­tor Kulik, kl.IVc,
- Oskar Janiak, kl. Va,
- Bar­tosz Radecki, kl. Va,
- Wik­tor Grochowiak, kl. Vb,
- Julia Lewicka, kl. Vb,
- Woj­ciech Kubiak, kl. Vb,
- Marta Dwor­czak, kl​.Vc,
- Michał Gnutek, kl. Vc,
- Maja Będzichow­ska, kl. Vc,
- Joanna Lasota, kl. Vc,
- Klaudia Kacz­marek, kl. Vc,
- Laura Kowal­czyk, kl.Vd,
- Nikola Kowal­czyk, kl. Vd,
- Olga Pracka, kl. Vd,
- Jagoda Stranc, kl. Vd,
- Alan Skoczyń­ski, kl. Vd,
- Kinga Szczepań­ska, kl. VIa,
- Weronika Jurek, kl. VIb,
- Mar­tyna Wietrzykow­ska, kl. VIb,
- Nikola Woź­niak, kl. VIb,
- Krystian Kozłow­ski, kl. VIb,
- Agata Jaskuła, kl. VIc,
- Wik­toria Misz­tal, kl.VIc,
- Wik­tor Baranow­ski, kl. VIc,
- Alek­san­der Żmich, kl. VIc,
- Oliwia Czeriniak, kl. VIc,
- Adam Jędro, kl. VIc,
- Zuzanna Fita, kl. VIIa.

Stypen­dium spor­towe otrzymała Wik­toria Białek z klasy VIc.

Dodat­kowo w szkole Pod­stawowej w Pako­ści wicedyrek­tor wręczyła dyplomy uczniom, którzy brali udział w róż­norakich konkursach.

Ser­decz­nie gratulujemy!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD