Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Seniora

Tegoroczne obchody Dnia Seniora przy­padły na 19 paź­dzier­nika i jak co roku odbyły się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: Dzień Seniora

Jubile­usz 70-​lecia KS Notecianki Pakość i 125-​lecie pakoskiego sportu

70 lat tradycji — takim dorob­kiem może pochwalić się Klub Spor­towy Notecianka Pakość, który w nie­dzielę 17 paź­dzier­nika świętował swój jubile­usz. Uroczystość zgromadziła wiele osób zaan­gażowanych w jego działal­ność. W tym dniu świętowano rów­nież 125-​lecie pakoskiego sportu.

Czytaj więcej: Jubile­usz 70-​lecia KS Notecianki Pakość i 125-​lecie pakoskiego sportu

Pierw­szy pakoski Oktoberfest

Dziesiątki biesiad­nych stołów, występy zespołów i artystów, kon­kurs na króla i królową, do tego barwne bawar­skie stroje, a przede wszyst­kich spora ilość złotego trunku. Po raz pierw­szy miesz­kańcy Gminy Pakość i okolic bawili się na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej pod­czas święta piwa czyli oktoberfestu.

Czytaj więcej: Pierw­szy pakoski Oktober­fest

Msza Odpustowo-​Dożynkowa

Tłumy wier­nych uczest­niczyły we wczoraj­szej Mszy Odpustowej Ku Czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego połączonej z dożyn­kową Gminy.

Czytaj więcej: Msza Odpustowo-​Dożynkowa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD