Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na wystawę psów ras myśliwskich

Związek Kynologiczny w Pol­sce Oddział w Byd­gosz­czy zaprasza na krajową wystawę psów ras myśliw­skich pod patronatem bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia oraz prze­wod­niczącego Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasza Oset. Wystawa odbędzie się już w nie­dzielę, 2 paź­dzier­nika br. na placu przy Infor­macji Turystycznej.

Czytaj więcej: Zapraszamy na wystawę psów ras myśliw­skich

Rajd im. kpt Pawła Cymsa

Ponad 200 osób wzięło udział w dwu­dniowym raj­dzie pieszym i rowerowym im. kpt. Pawła Cymsa zor­ganizowanym przez Oddział PTTK Ino­wrocław oraz Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu, przy współ­pracy z Ośrod­kiem Kul­tury i Turystyki, 2 Puł­kiem Inżynieryj­nym w Ino­wrocławiu Koło II Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Czytaj więcej: Rajd im. kpt Pawła Cymsa

Kam­pania spo­łeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj„

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kam­panii Spo­łecz­nej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komen­danta Głów­nego Pań­stwowej Straży Pożar­nej, Głów­nego Urzędu Nad­zoru Budow­lanego, Związku Rzemiosła Pol­skiego, TVP3 Kraków.

Czytaj więcej: Kam­pania spo­łeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj„

Odpust ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

W nie­dzielę odbyła się główna uroczystość ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego. Sumie odpustowej, która została odprawiona przy ołtarzu polowym prze­wod­niczył o. Ernest Siekierka.

Czytaj więcej: Odpust ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD