Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

79. rocz­nica prze­mianowania Związku Walki Zbroj­nej na Armię Krajową

W dniu 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikor­ski wydał roz­kaz prze­kształ­cenia Związku Walki Zbroj­nej na Armię Krajową.

W 79. rocz­nicę prze­mianowania Związku Walki Zbroj­nej na Armię Krajową bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z prezesem Koła Terenowego Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej Piotrem Mądrym złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żoł­nierzy Armii Krajowej.

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku w oblężonej War­szawie została zawiązana Służba Zwycięstwu Pol­ski — organizacja woj­skowa, której celem była kon­tynuacja walki z okupan­tem. W listopadzie organizacja została prze­kształ­cona w Związek Walki Zbroj­nej. W lutym 1942 roku, naczelny wódz generał Władysław Sikor­ski prze­kształ­cił ZWZ w Armię Krajową, która z czasem stała się naj­więk­szą pod­ziemną armią w okupowanej Europie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD