Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Betlejem­skie światełko pokoju dotarło do Pakości

W dniu dzisiej­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści har­cerze z 1 Drużyny Har­cer­skiej „Lemuria” prze­kazali Betlejem­skie Światło Pokoju na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia. Co roku akcji towarzyszy inne hasło – tym razem brzmi ono: „Światło, które daje moc…” .

Akcję zapocząt­kowano w Betlejem. W tam­tej­szej Grocie Narodzenia Pań­skiego płonie wieczny ogień. Co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia odpala się od niego świeczkę, której płomień – za pośred­nic­twem skautów – obiega cały świat. Światełko jest sym­bolem pokoju, poro­zumienia i pojed­nania między narodami.

IMG 20191218 133131

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD