Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zawiszaki prze­kazali Światełko Pokoju

Wczoraj 1 Drużyna Har­cer­ska „Lemuria”, dzisiaj 88 Drużyna Har­cer­ska „Zawiszaki” prze­kazali na ręce włodarzy Betlejem­skie Światełko Pokoju.

Betlejem­skie Światło Pokoju dzięki „Zawiszakom” trafi dzisiaj do miesz­kań­ców domów pomocy spo­łecz­nej w Ludzisku, Tar­nówku, Par­chaniu, Grabiu, Warzynie i Ino­wrocławiu. W każ­dej z odwiedzanych instytucji druhowie zaśpiewają kolędy oraz prze­każą zebrane czekolady. W tym roku jest ich ponad 700.

Betlejem­skie Światełko Pokoju Har­cerze będą prze­kazywać 24 grud­nia w godzinach od 10.0012.00 w Kościele pw. św. Bonawen­tury oraz w Kościele Ukrzyżowania.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD