Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Nowe Wiadomo­ści Pakoskie już w sprzedaży

Nowy, odświeżony i w cało­ści kolorowy stycz­niowy numer Wiadomo­ści Pakoskich jest już dostępny w sprzedaży na terenie naszego miasta i gminy.

W numerze między innymi:

  • 5 pytań do Bur­mistrza Pakości
  • Zima trzyma (stan­dardy zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy)
  • Infor­macje z Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości
  • Pakoscy gim­nazjali­ści opowiadają o swoim pobycie w Brukseli
  • Z prac Ratusza
  • XVIII Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy
  • Fotografie z uroczysto­ści powitania Nowego Roku

Wiad_Pak_styczen

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD