Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odpust ku czci Znalezienia Krzyża Świętego

Stat crux dum volvitur orbis – krzyż stoi, choć zmienia się świat” – tymi słowami roz­poczęła się msza święta na Wzgórzu Kal­waryj­skim, odprawiona pod­czas corocz­nego odpustu ku czci Znalezienia Krzyża Świętego. Uroczystej mszy świętej prze­wod­niczył ks. Michał Lubowicki.