Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ośrodek Kul­tury zaprasza do zapisów na zajęcia

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza na zajęcia w sek­cjach: plastycz­nej, wokal­nej, karate oraz nauki i gry na keyboardzie.