Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

XIV kwesta na cmenatrzu parafilanym

20 045,00 zł – tyle zebrano pod­czas dwu­dniowej kwesty kal­waryj­skiej na cmen­tarzu parafial­nym, która tradycyj­nie odbyła się we Wszyst­kich Świętych oraz Dzień Zaduszny. To już XIV kwesta zor­ganizowana przez fun­dację Kal­waria Pakoska.

Czytaj więcej: XIV kwesta na cmenatrzu parafilanym

80 rocz­nica agresji sowiec­kiej na Polskę

W 80. rocz­nicę agresji sowiec­kiej na Pol­skę na skwerze Armii Krajowej w Pako­ści złożono kwiaty. Okolicz­no­ściową prze­mowę wygłosił zastępca bur­mistrza Szymon Łepski.

Czytaj więcej: 80 rocz­nica agresji sowiec­kiej na Pol­skę

Dożynki Powiatowo-​Gminne w strugach deszczu

W minioną sobotę w Pako­ści odbyły się Dożynki Powiatowo-​Gminne — święto rol­ników, wień­czące ciężką pracę, będące podziękowaniem za zakoń­czone żniwa.

Czytaj więcej: Dożynki Powiatowo-​Gminne w strugach desz­czu

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD