Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

231 rocz­nica uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wiel­kim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszech­nie znanej jako Kon­stytucja 3 maja. Była to naj­nowocześniej­sza i pierw­sza w Europie, a druga na świecie (po amerykań­skiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz pań­stwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Czytaj więcej: 231 rocz­nica uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

Zaproszenie na 231. rocz­nicę uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

W naj­bliż­szy wtorek przy­pada 231. rocz­nica uchwalenia Kon­stytucji 3 Maja. W związku z tym władze gminy Pakość ser­decz­nie zapraszają do udziału w uroczystej mszy świętej w inten­cji Ojczyzny. Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej: Zaproszenie na 231. rocz­nicę uchwalenia Kon­stytucji 3 maja

Dzień Solidar­no­ści z Ukrainą

Dzisiaj mija miesiąc od momentu hanieb­nej inwazji rosyj­skiej na nie­pod­ległą Ukrainę. Z tej okazji Urząd Miej­ski w Pako­ści zor­ganizował „Dzień Solidar­no­ści z obywatelami Ukrainy”.

Czytaj więcej: Dzień Solidar­no­ści z Ukrainą

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD